Thông tin Pass

Pass tất cả đều được gợi ý trên page của nhóm là
https://www.facebook.com/meothamthuyy
MUỐN TÌM PASS BỘ NÀO THÌ HÃY VÀO BÀI ĐĂNG BỘ ĐÓ TÌM BÀI CỦA BỘ ĐÓ CHAP MỚI NHẤT,và mỗi tuần sẽ thay đổi 1 lần.NHẤN MẠNH KHÔNG SHARE PASS DƯỚI MỌI HÌNH THỨC NẾU KHÔNG SẼ THAY ĐỔI PASS MÀ KHÔNG BÁO TRƯỚC

Rất mong bạn thông cảm nếu QC làm phiền bạn, QC là cách giúp duy trì website luôn miễn phí để bạn đọc truyện.